فعال سازی

برای فعال سازی Labcamera و آنتی‌ویروس Bitdefender، لازم است شماره سریال دستگاه و سریال فعال سازی (درج شده روی کارت) را در قسمت مشخصات دستگاه وارد کرده و کد فعال سازی دریافت کنید.

شماره سریال دستگاه را از برچسب (لیبل) مندرج بر روی جعبه نارتب بخوانید و در باکس شماره سریال دستگاه وارد کنید.

 

برای به دست آوردن کد فعال سازی، پوشش روی کارت فعال‌سازی را پاک و عبارت را در باکس سریال فعال‌سازی، وارد کنید.

مشخصات دستگاه

مشخصات فردی

CAPTCHA