کودکانمان را تولید کننده محتوا کنیم؛ نه مصرف‌کننده آن

آموزش / تولید محتوا

در طول روز، کودکان و نوجوانان تلگرام چک می‌کنند، تلویزیون تماشا می‌کنند، به بازی ویدئویی می‌پردازند، در شبکه‌های اجتماعی گردش می‌کنند و موسیقی گوش می‌دهند. آن‌ها به طور کلی مصرف‌کنندگان محتوا هستند. این چیز بدی نیست اما آنان می‌توانند با

تولیدکننده محتوا ادامه