از چرخه تکنولوژی چه می‌دانید؟

آموزش / محتوای دیجیتال / سواد رسانه‌ای

یا فناوری، به دانش و یا مهارت لازم برای تولید کالا و خدمات که حاصل قدرت فکری و شناخت انسان و ترکیب قوانین موجود در طبیعت می‌باشد، گفته می‌شود.

تکنولوژی و تبلت ادامه