سواد رسانه ای

سواد رسانه‌ای چیست؟

آموزش / مقالات / خانواده دیجیتال

در دنیای امروز، کودک باید توانایی تجزیه و تحلیل و تشخیص صحت اطلاعات انبوهی را که به او می‌رسد، داشته باشد. به این توانایی سواد رسانه ای می‌گویند.
برای سالیان دراز، سواد به توانایی‌های مربوط به خواندن و نوشتن محدود بود و فردی که می‌توانست به زبانی بخواند و بنویسد باسواد محسوب می‌شد.
اما امروزه ما بسیاری از اطلاعاتمان را از طریق یک سیستم به هم پیوسته‌ از رسانه‌ها دریافت می‌کنیم. توانایی خواندن انواع رسانه‌ها یکی از مهارت‌های اساسی قرن بیست و یکم شده است.

سواد رسانه ای توانایی تجزیه و تحلیل، ارزیابی، ایجاد و دستیابی به رسانه است. جوان آگاه به رسانه راحت‌تر می‌تواند پیام‌های پیچیده‌ای که از طریق تلویزیون، رادیو، اینترنت، روزنامه، مجله، کتاب، بیلبورد، بازی‌های کامپیوتری، موزیک‌ها و دیگر اشکال رسانه را دریافت می‌کند.
مهارت‌های سواد رسانه‌ای شامل استانداردهای آموزشی هر کشور شامل هنرهای زبانی، مطالعات اجتماعی، سلامت، علوم و دیگر موضوعات است. بسیاری از مربیان متوجه شده‌اند که سواد رسانه‌ ای یک راه موثر و جذاب برای اعمال مهارت‌های تفکر انتقادی (تفکر نقادانه) به طیف وسیعی از مسائل مختلف در کودک است.

مهارت‌های سواد رسانه ای می‌تواند به جوانان و بزرگسالان کمک کند تا

• متوجه شوند که چگونه پیام‌های رسانه می‌تواند فرهنگ و جامعه ما را شکل دهد.
• تشخیص دهند که سازندگان محتوا می‌خواهند ما چه چیزی را باور کنیم و چه کاری را انجام دهیم.
• جانب‌داری، اطلاعات غلط، دروغ و اغراق رسانه‌ها را متوجه شوند.
• قسمت‌هایی از داستان را که به ما گفته نمی‌شود، تشخیص دهند.

• پیام‌های رسانه‌ای را بر مبنای تجربیات، مهارت‌ها، باورها و ارزش‌های مورد قبول جامعه ارزیابی کنند.
• پیام‌های رسانه‌ای خود را بسازند و منتشر کنند.
• مدافع عدالت رسانه‌ای باشند.
• مهارت‌های تفکر انتقادی را ارتقاء دهند و اطلاعات را بدون تفکر و تجزیه و تحلیل قبول نکنند.
• استراتژی‌ها و نیات منتشرکننده‌های خبر و محتوا را متوجه شوند.

سایر مقالات نارتب در این باره را نیر دنبال کنید.