یک گام بزرگ تربیتی با مدیریت تبلت کودکان

آموزش / خانواده خوب دیجیتالی / تکنولوژی

والدین چگونه می‌توانند تبلت فرزندان خود را کنترل کنند؟ کنترل کردن تا چه میزان می‌تواند فرزندان را از خطرات اینترنتی مصون نگه دارد؟ مدیریت تبلت کودکان تا چه حد ضروری است؟ صحبت کردن با فرزندان، تشویق کردن آنان برای داشتن رفتار مسئولیت‌پذیرانه و اینکه بدانند اگر چیز بدی برای آن‌ها اتفاق افتاد، چه کنند، خوب است، ولی کنترل غیر مستقیم به نحوی که کودک احساس بدی پیدا نکند نیز لازم است.

مدیریت تبلت کودکان توسط والدین در حقیقت به سری نرم‌افزارها و ابزارهایی اطلاق می‌شود که به والدین اجازه می‌دهند تا استفاده از اینترنت را برای فرزندانشان تنظیم کنند. این ابزارها راه بسیار خوبی برای جلوگیری از دسترسی کودکان به محتوای نامناسب در بستر اینترنت هستند.

نارتب یک ابزار ” مدیریت تبلت کودکان ” بومی بسیار پیشرفته طراحی کرده است که دارای قابلیت مدیریت تبلت توسط والدین است. از طریق این ابزار می‌توان دسترسی‌های مختلف به ابزارهای گوناگون مجوزها، برنامه‌ها، زمانبندی، گزارش‌ها، مدیریت سایت و مدیریت شماره را داشت.

والدین از طریق این برنامه‌ها می‌توانند میزان محدودیت دسترسی فرزند خود به ابزارهای مختلف را بر اساس سن او، کنترل کنند. کودک و یا نوجوان تا چه حد به اینترنت دسترسی داشته باشد؟ از محتوای چه وبسایت‌هایی می‌تواند استفاده کند؟ از چه ابزار‌هایی می‌تواند استفاده کند؟ در چه ساعاتی بتواند از تبلتش استفاده کند؟ با چه کسانی در تماس باشد؟

این‌ها فقط چند مورد از مواردیست که با استفاده از مدیریت تبلت کودکان نارتب می‌توان بر روی عملکرد فرزندان کنترل داشت. هدف اصلی این برنامه، حفظ امنیت کودکان در فضای مجازی و اینترنت است و البته کنترل کردن، تنها راه برای حفظ امنیت نخواهد بود. نظارت نیز لازم است.

  • از یک برنامه مدیریت تبلت بومی استفاده کنید
  • برنامه‌های کنترل موتورهای جستجو بر روی دستگاه نصب کنید
  • از امنیت هر برنامه بر روی دستگاه اطمینان حاصل کنید
  • پاپ آپ ها را بلاک کنید
  • سایت‌هایی با محتوای خوب و مناسب را پیدا کنید و برای استفاده خانوادگی با همه اعضا به توافق برسید
  • استفاده و دسترسی فرزندان را مدیریت کنید

نه تنها با مدیریت تبلت کودکان بلکه در هر شرایطی باید فرزندتان را به خوبی توجیه کنید که هر کاری که انجام می‌دهید در راستای محفوظ نگه داشتن وی از خطرات موجود است. ولی همیشه محفوظ نگه داشتن نیز نمی‌تواند امنیت آنان را تضمین کند. باید به فرزندان خود بیاموزید که در صورت مواجه شدن با هر خطری، بهترین رفتار چیست؟ در این صورت است که می‌توانند استفاده صحیح از هر چیزی را یاد بگیرند و بدانند در هر شرایطی، بهترین واکنش چیست.