مراقب زنگ خطر‌ها باشیم! وابستگی به دنیای مجازی یا اعتیاد اینترنت

آموزش / اینترنت دوستدار کودک و نوجوان / امنیت آنلاین

اعتیاد اینترنت به شرایطی است که آنلاین بودن مداوم در فضای اینترنت باعث می‌شود بدون آگاه بودن شخص، زمان زیادی از وی تلف شده و از کارهای زیادی غافل بماند.

وابستگی و اعتیاد اینترنت ادامه