وقتی که دنیای مجازی زندگی واقعی را احاطه می‌کند

آموزش / سواد رسانه‌ای / اینترنت دوستدار کودک و نوجوان

بخش‌های عمده‌ای از زندگی انسان‌ها و به ویژه زمان فراغت آن‌ها تحت تاثیر فناوری‌های ارتباطی به ویژه دنیای مجازی قرار گرفته است. فناوری‌های ارتباطی جدید، احساس سهیم شدن و شریک بودن با دیگران را به افراد القا می‌کنند، بدین معنا

دنیای مجازی ادامه

پلیس سایبری

آموزش / اینترنت دوستدار کودک و نوجوان / امنیت آنلاین

هدف از تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به جرائم سایبری یا همان پلیس سایبری تامین امنیت فضای مجازی، صیانت از هویت دینی، ملی و ارزش‌های انسانی در جامعه، حفظ حریم خصوصی و آزادی مشروع، صیانت از منافع، اقتدار ملی در فضای

امنیت و پلیس سایبری ادامه