موزابوک معلم

موزابوک ابزاری کاربردی با محتواهای منحصربفرد برای تولید کتاب های تعاملی و ارائه های جذاب است که معلمان با استفاده از آن می توانند کتابهای درسی خود را غنی کنند، کارکلاسی تعریف کنند، تکالیف تعیین کنند و برای دانش آموزان ارسال کنند. همچنین معلمان می توانند از طریق ویدیو کنفرانس داخل پلتفرم کلاس های مجازی خود را برگزار کنند برای آشنایی بیشتر ویدیوی زیر را ببینید.

موزاییکموزاییکموزاییکموزاییکموزاییک

مجوزهای موزابوک- برای معلمان

موزاییکموزاییکموزاییکموزاییکموزاییک

موزابوک دانش آموز

موزابوک یکی از محصولات آموزشی پلتفرم موزاییک است که با استفاده از آخرین تکنولوژی آموزشی روز جهان، محتواهای مکمل آموزش را با هدف ارتقا جذابیت آموزش برای دانش آموزان فراهم می کند. از جمله بازی، فیلم، صحنه سه بعدی، ابزار آموزشی، آزمون و ... .
برای آشنایی بیشتر ویدیوی زیر را ببینید.

مجوزهای موزابوک- برای دانش آموزان

موزاییکموزاییکموزاییکموزاییکموزاییک

مجوزهای موزابوک- برای معلمان و دانش آموزان

راهنمای جامع موزابوک

فایل راهنمای جامع آموزش استفاده از
موزابوک را از اینجا دانلود نمایید.

راهنمای ارتقاء مجوز اکانت موزابوک

فایل راهنمای فعالسازی و ارتقاء مجوز
موزابوک را از اینجا دانلود نمایید.

فایل های نصب نرم افزار

فایل های نصب نرم افزار را از
اینجا دانلود نمایید.